از بین بردن سریع میخچه پا

ازبین بردن سریع میخچه پا

از بین بردن سریع میخچه پا میخچه ها معمولاً بر اساس استفاده از کفش های نامناسب برای پا یا افزایش وزن ایجاد می شوند. در واقع زمانی که پاها در معرض فشار بیش از اندازه قرار می گیرند، بسیار مستعد میخچه می شوند. در این مقاله در رابطه با از بین بردن سریع میخچه پا با شما […]

از بین بردن میخچه پا کرج

از بین بردن میخچه پا در کرج

از بین بردن میخچه پا کرج میخچه در اثر فشار، مالش و سایش مداوم پوست پا ایجاد می‌شود. شایع‌ترین دلیل ایجاد میخچه یا پینه کف پا استفاده از کفش با اندازه نامناسب است. میخچه بیشتر در قسمت کنار و نوک انگشتان پا و همچنین زیر پنجه پا ایجاد می‌شود. امکان دارد میخچه سفت و خشک […]