سابسیژن در کرج

سابسیژن در کرج

سابسیژن در کرج سابسیژن عبارت است از آزاد کردن چسبندگی‌های بین پوست و بافت همبند زیر آن. چسبندگی‌ها و فیبروز در زیر اسکار آکنه باعث کشیده شدن پوست به سمت داخل می‌شود. سابسیژن یک روش بسیار مفید برای درمان فرورفتگی اسکارهای عمیق و کاهش عمق چین پوست است.در این مقاله از سایت آلا کلینیک می‌خواهیم […]