کربوکسی تراپی برای ترک پوستی در کرج

کربوکسی تراپی برای ترک پوستی در کرج

کربوکسی تراپی برای ترک پوستی در کرج عموماً به واسطه برخی از تغییرات ناگهانی که در بدن برخی از افراد رخ می‌ دهد، سبب کشیدگی پوست می شود. همان ‌طور که می‌ دانید در سطح پوست کلاژن و پروتئینی بسیاری وجود دارد که می ‌تواند موجب به وجود آمدن حالت کشسانی پوست باشد. حال اگر […]