مزونیدلینگ برای جای جوش در کرج

مزونیدلینگ برای جای جوش در کرج

مزونیدلینگ برای جای جوش در کرج برای درک بهتر روش درمانی مزونیدلینگ ابتدا می بایست با درمان های مزوتراپی و میکرونیدلینگ آشنا بود. چرا که مزونیدلینگ ترکیبی است از این دو روش درمانی. به عبارت دیگر انتقال دوزهای کم دارو در داخل مزودرم (بدون استفاده از سرنگ). همراه و همزمان با ایجاد میکرو کانال‌هایی در […]