کلینیک کاشت ریش و سبیل در کرج

کلینیک کاشت ریش و سبیل در کرج

کلینیک کاشت ریش و سبیل در کرج پس از آغاز دوران بلوغ، موی ریش ضخیم تر می شود و در عرض سه سال شکل نهایی خود را پیدا می کند. مگر اینکه تغییر مهمی در سطح هورمون های مرد ایجاد شود، در غیر این صورت موی ریش ویژگی های مشخصه خود را حفظ می کند. […]