کربوکسی تراپی پیشانی در کرج

کربوکسی تراپی پیشانی در کرج

کربوکسی تراپی پیشانی در کرج در حالی که بسیاری از افراد در 20 سالگی، دچار چین و چروک پیشانی می‌شوند، تقریباً همه موافق هستند که چین و چروک پیشانی نشانه واضحی از افزایش سن هستند. این چین و چروک‌ها در پیشانی ظاهر می‌شوند و معمولاً به صورت خط افقی طولانی یا خطوط عمودی کوتاه بین […]