کاشت مو با سلولهای بنیادی

کاشت مو با سلولهای بنیادی

کاشت مو با سلولهای بنیادی کاشت موی سلول های بنیادی که برای ریزش مو پیشرفته استفاده می شود، فناوری جدیدی است که از سلول های بنیادی خود بیمار استفاده می شود. سلول های بنیادی نوع خاصی از سلول های بدن هستند که توانایی تبدیل به سلول مختلف بدن را داشته و سلول های مادر نامیده […]