جوانسازی واژن با لیزر کرج

جوانسازی واژن با لیزر کرج

جوانسازی واژن با لیزر کرج ناحیه تناسلی یک ناحیه بسیار مهم برای بانوان از لحاظ تولد نوزاد و رابطه جنسی می باشد. این ناحیه متشکل از بافت های همبند، سلول ها و اعصاب حسی فراوان است، لذا خونرسانی ناحیه تناسلی بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله در رابطه با یکی از خدمات خود […]