کانتورینگ صورت پهن کرج

کانتورینگ صورت پهن کرج

کانتورینگ صورت پهن کرج یکی از تکنیک های آرایش کردن حرفه ای برای فرم دادن به صورت و رفع عیب های صورت کانتور یا کانتورینگ صورت است.کانتورینگ در واقع استفاده از رنگ های تیره و روشن در قسمت های مختلف صورت مانند استخوان گونه و استخوان فک برای برجسته کردن آن و یا قسمتهایی از صورت مثل […]