از بین بردن جای میخچه کرج

از بین بردن جای میخچه کرج

از بین بردن جای میخچه کرج میخچه ضایعه‌ای پینه‌ای‌شکل از پوست مرده بوده که معمولا در سطوح نازک و بدون موی پوست به خصوص در قسمت پشتی پنجه پا یا انگشتان یا در قسمت ضخیم‌تر پوست کف دست و پا ایجاد میگردد و برای مردم این ضایعه ناخوشایند است. در این مقاله در رابطه با […]