از بین بردن میخچه دست کرج

از بین بردن میخچه دست کرج

از بین بردن میخچه دست کرج میخچه از مشکلات رایجی است که در نقاط مختلف پا و به ویژه در انگشتان پا ایجاد می‌شود و علت به وجود آمدن آن، ضخیم شدن لایه‌های پوست به دلیل وجود فشار و سایش متوالی است. در این مقاله در رابطه با یکی از خدمات خود در کلینیک آلا […]