رفع واریس با لیزر کوترا

رفع واریس با لیزر کوترا

رفع واریس با لیزر کوترا درمان ضایعات عروقی و مویرگ های واریسی یکی از بیماری‌های رایجی است که به دلایل مختلفی که با سبک زندگی جدید ما انسان ها ارتباط دارد، به وجود آمده اند. در واقع هرگاه سیاهرگ‌های بدن دچار پیچ خوردگی، گشاد شدن و تورم شوند پوست بدن دچار عارضه‌ی واریس خواهد شد.در […]