لیپوساکشن صورت

لیپوساکشن صورت

لیپوساکشن صورت لیپوساکشن صورت روشی بسیار رایج برای فرم دهی و مشخص شدن گردن و خط فک است. این روش برای برداشتن دائمی بافت چربی از گونه ها ، چانه و گردن طراحی شده است. لیپوساکشن روشی است که به جراح اجازه می دهد چربی های نامطلوب بافت های مختلف را در مناطق خاصی که […]