رفع واریس با لیزر

رفع واریس با لیزر

رفع واریس با لیزر رگ‏ های واریسی عروق سطحی هستند که به طور غیرطبیعی تجمع یافته اند.معمولا رگ‏ های واریسی بر پاها ظاهر می شوند. اما امکان بروز این رگ ‏ها در سایر نقاط بدن نیز وجود دارد. علاوه بر ایجاد رگ های عنکبوتی، برآمدگی هایی بر سطح پوست مشاهده می شود. پزشک با معاینه‏ ی […]