تیرگی زیر بغل با لیزر کرج

تیرگی زیر بغل با لیزر کرج

تیرگی زیر بغل با لیزر کرج تیرگی و سیاهی زیر بغل یک بیماری است که در مورد آن سوالات زیادی توسط بیماران خانم (و بعضی بیماران آقا) از متخصصان پوست ما پرسیده می‌شود. آیا تیرگی زیر بغل به شما احساس بدی می‌دهد؟ آیا شما از پوشیدن پیراهن آستین‌دار در زمان‌های مختلف برای مخفی کردن زیر […]