کربوکسی تراپی ابرو در کرج

کربوکسی تراپی ابرو در کرج

کربوکسی تراپی ابرو در کرج کربوکسی تراپی مو یکی از روش‎هایی است که در آن گاز co2 به سر تزریق می‌شود. در این مرحله بدن برای دفع گاز کربن دی‌اکسید تزریق شده، میزان بیشتری اکسیژن دریافت می‌نماید، در نتیجه خون با سرعت بیشتری جریان یافته و مواد مغذی را به ریشه‌های مو می‌رساند. در این […]