کربوکسی تراپی استرچ مارک کرج

کربوکسی تراپی استرچ مارک کرج

 کربوکسی تراپی استرچ مارک کرج کربوکسی تراپی در حقیقت یک نوع مزوتراپی پوست است. که در آن به جای استفاده از مایعات (داروهای مزو) از گاز دی اکسید کربن (CO2) استفاده می شود. این روش به عنوان یک روش درمانی و زیبایی بدون نیاز به جراحی شناخته شده است .که در آن تزریق دی اکسید […]