چال گونه در کرج

چال گونه در کرج

چال گونه در کرج چاله گونه فرورفتگی کوچکی است که روی گونه در هنگام لبخند ، در چهره نمایان می شود. وجود چاله گونه زیبایی خاصی به فرم و حالت لبخند افراد می دهد .این کار ممکن است در یک و یا هر دو گونه وجود داشته باشد.در این مقاله از سایت آلا کلینیک می‌خواهیم […]