چال گونه در کرج

چال گونه در کرج

چال گونه در کرج چاله گونه فرورفتگی کوچکی است که روی گونه در هنگام لبخند ، در چهره نمایان می شود. وجود چاله گونه زیبایی خاصی به فرم و حالت لبخند افراد می دهد .این کار ممکن است در یک و یا هر دو گونه وجود داشته باشد.در این مقاله از سایت آلا کلینیک می‌خواهیم […]

عمل چال گونه در کرج

عمل چال گونه در کرج

عمل چال گونه در کرج بسیاری از افراد نسبت به چال گونه احساس خوبی دارند و زمانی که با افرادی که چال گونه دارند مواجه می شوند به زیبایی آنها توجه می کنند. به همین علاقه پیدا می کنند که برای انجام جراحی چال گونه برای خودشان نیز اقدام کنند. اما متاسفانه علیرغم این که این جراحی […]