علت رویش موهای ضخیم در صورت زنان

علت رویش موهای ضخیم در صورت زنان

علت رویش موهای ضخیم در صورت زنان موهای ظریف، موهای ریز و خیلی نازکی هستند که اساساً کل بدن را می پوشاند, مشکلی نیست چون به ندرت متوجه آن می شوید.موی ضخیم، خیلی بلند تر، ضخیم تر، قوی تر و معمولاً تیره تر از موی ظریف است و در زمان بلوغ شروع به رشد می […]