علت های تیرگی زیر بغل

علت های تیرگی زیر بغل

علت های تیرگی زیر بغل زیر بغل شما به صورت طبیعی باید همرنگ بقیه جاهای پوست بدنتان باشد. اما گاهی اوقات پوست در زیر بغل می تواند یک رنگ تیره تر ایجاد کند. زیربغل های تیره معمولا نشانه ای از نگران بودن نیستند، اما بعضی افراد ممکن است آن را شرم آور بدانند.در این مقاله از کلینیک […]