سابسیژن جای جوش

سابسیژن جای جوش

سابسیژن جای جوش فرورفتگی های ایجاد شده ناشی از جای جوش ها بر روی پوست یکی از  مشکلاتی است که گریبان گیر بسیاری از جوانان و نوجوانان شده و در روابط اجتماعی و اعتماد به نفس آنها تاثیر بسیار منفی می گذارد.یکی از درمان های موثر در درمان اسکارهای فرورفته و در راس آنها اسکارهای […]