سابسیژن خط اخم کرج

سابسیژن خط اخم کرج

سابسیژن خط اخم کرج برای بسیاری از مردم، اولین علامت فیزیکی افزایش سن، ایجاد چین و چروک در پیشانی یا خطوط بین چشم است. در این نواحی تغییرات بافت پوست بسیار سریع‌تر نمایان می‌شود. حتماً تا کنون شنیده‌اید که اخم کردن ماهیچه‌های بیشتری را نسبت به خندیدن درگیر کرده و موجب ایجاد چین و چروک […]