کانتورینگ صورت با فیلر کرج

کانتورینگ صورت با فیلر کرج

کانتورینگ صورت با فیلر کرج این روش معمولاً با هدف تیز کردن، برجسته تر کردن و در صورت لزوم بلندتر کردن چانه انجام می شود. چانه قسمت کوچکی از صورت است که خود از قسمت های زیادی تشکیل شده است. در این مقاله در رابطه با یکی از خدمات خود در کلینیک آلا یعنی کانتورینگ […]