مزونیدلینگ موی سر در کرج

مزونیدلینگ موی سر در کرج

مزونیدلینگ موی سر در کرج بطور متوسط هر فرد روزانه بین 70 الی 100 تار موی خود را از دست می دهد که این امر طبیعی است . ولی مسئله ریزش مو از جایی جدی می شود که میزان ریزش مو ها در طول روز بیش از این مقدار باشد . در این مرحله می […]