رفع واریس در عظیمیه

رفع واریس در عظیمیه

رفع واریس در عظیمیه رگ‌های واریسی رگ‌های برجسته‌ای نزدیک سطح پوست هستند. واریس معمولاً پی‌آمد نارسایی وریدی یا برگشت خون در عروق است. وظیفه سیاهرگ‌ها این است که خون را به قلب برگردانند و سیاهرگ‌های پا دریچه‌هایی دارند که به انجام این وظیفه کمک می‌کنند.در این مقاله در رابطه با معرفی خدمات خود در کلینیک آلا […]