رویش مو بعد از کاشت

رویش مو بعد کاشت

رویش مو بعد از کاشت یکی از مهم ترین موضوعاتی که افراد پس از کاشت مو به آن فکر می کنند و تبدیل به دغدغه ذهنی آنها می شود، رویش مو بعد از کاشت و زمان و چگونگی رشد موهای کاشته شده می باشد. این موضوع باعث شده تا نحوه رشد موها پس از عمل پیوند […]