از بین بردن میخچه انگشتان پا کرج

از بین بردن میخچه انگشتان پا کرج

از بین بردن میخچه انگشتان پا کرج میخچه پا، لایه‌های ضخیم سفید یا زرد رنگ سلول‌های مرده پوست هستند که ناصاف و زمخت می‌باشند. میخچه‌ها شکلی مخروطی دارند و معمولاً در طول استخوان‌های انگشت پا ایجاد می‌شوند که سر میخچه می‌تواند به عصب آن ناحیه فشار وارد کند. در این مقاله در رابطه با یکی […]