از بین بردن میخچه زگیل

از بین بردن میخچه زگیل

از بین بردن میخچه زگیل زمانی که روی پوستتان یک زائده به صورت برآمده رشد کرده است، ممکن است از خود بپرسید که آیا این زگیل است یا میخچه؟ شاید باور نکنید ولی به دلیل شباهت ظاهری که میخچه و زگیل با هم دارند، گاهی اوقات پزشکان هم آنها را اشتباه می گیرند. البته با وجود […]