جراحی ابدومینوپلاستی شکم کرج

جراحی ابدومینوپلاستی شکم کرج

جراحی ابدومینوپلاستی شکم کرج تلاش های اولیه برای اصلاح بد شکلی ها در ناحیه شکم به ایجاد برش های جراحی خلاصه می شد و توجه به ایجاد اسکار و جای بخیه بعد از جراحی صورت می گرفت. این روش از روش های ابتدایی برای تخلیه بافت زیر جلدی و برداشتن پوست اضافی بوده است. این […]