جوانسازی چانه کرج

جوانسازی چانه کرج

جوانسازی چانه کرج چانه بخش مهمی از صورت ما را تشکیل می‌دهد و تناسب و هماهنگی آن با دیگر اجزای صورت از جمله بینی و لب‌ها و حتی تناسب آن با گردن تاثیر زیادی روی ترکیب چهره و زیبایی صورت دارد. بنابراین اندازه، شکل و تناسب چانه با دیگر اجزای صورت مهم است و در […]