سابسیژن با تزریق چربی کرج

سابسیژن با تزریق چربی کرج

سابسیژن با تزریق چربی کرج سابسیژن عمل جراحی کوچکی است که برای درمان اسکارهای فرورفته پوستی و چروک‌ها به کار می‌رود. برای انجام سابسیژن از یک سوزن ویژه به نام نوکور استفاده می‌شود که لبه تیز آن باعث جدا شدن بافت‌های فیبروزی می‌گردد و اسکار را به بافت‌های زیر متصل می‌نماید. دراین مقاله در رابطه […]