انواع کاشت ابرو کرج

انواع کاشت ابرو کرج

انواع کاشت ابرو کرج در حالت کلی کاشت ابرو و مو شباهت بسیار زیادی به هم دارند با این تفاوت که در کاشت ابرو تعداد فولیکول‌های جدا شده از بانک مو بسیار کمتر از پیوند مو است. در حال حاضر راهکارهای موثری جهت پرپشت کردن ابرو در دسترس می‌باشد که هر کدام تا حدودی منجر […]