از بین بردن جای جوش لکه قهوه ای کرج

از بین بردن جای جوش لکه قهوه ای کرج

از بین بردن جای جوش لکه قهوه ای کرج لکه های تیره روی پوست یا hyperpigmentation وقتی ایجاد می شود که بعضی از مناطق پوست بیش از حد معمول ملانین تولید می کنند. ملانین به چشم ، پوست و مو رنگ می بخشد. همچنین خیلی اوقات این لکه های قهوه ای رنگ، جای جوش قهوه […]