از بین بردن میخچه پا کرج

از بین بردن میخچه پا در کرج

از بین بردن میخچه پا کرج میخچه در اثر فشار، مالش و سایش مداوم پوست پا ایجاد می‌شود. شایع‌ترین دلیل ایجاد میخچه یا پینه کف پا استفاده از کفش با اندازه نامناسب است. میخچه بیشتر در قسمت کنار و نوک انگشتان پا و همچنین زیر پنجه پا ایجاد می‌شود. امکان دارد میخچه سفت و خشک […]