از بین بردن میخچه در کف پا کرج

از بین بردن میخچه در کف پا کرج

از بین بردن میخچه در کف پا کرج میخچه به اختلالی گفته می‌شود یک قسمت از پوست سفت و کلفت خواهد شد که این اختلال می‌تواند در نوک انگشتان، بین انگشتان یا انتهای ریشه انگشت به وجود بیاید. پینه پا شباهت زیادی به میخچه دارد اما بزرگ تر است و معمولاً در اطراف سینه پا […]