از بین بردن ریشه میخچه

از بین بردن ریشه میخچه

از بین بردن ریشه میخچه میخچه عارضه ی پوستی بوده که با وجود کوچک بودن اغلب با دردی عمیق همراه است.برای درمان و یا جلوگیری از میخچه اول از همه باید کفش های نامناسب خود را فراموش کرده و کفش مناسبی را با توجه به وضعیت کار خود جایگزین کنید. در این مقاله در رابطه با یکی […]