ابدومینوپلاستی شکم و پهلو کرج

ابدومینوپلاستی شکم و پهلو کرج

ابدومینوپلاستی شکم و پهلو کرج تلاش های اولیه برای اصلاح بد شکلی ها در ناحیه شکم به ایجاد برش های جراحی خلاصه می شد و توجه به ایجاد اسکار و جای بخیه بعد از جراحی صورت می گرفت. این روش از روش های ابتدایی برای تخلیه بافت زیر جلدی و برداشتن پوست اضافی بوده است. […]