بوتاکس زیر بغل در کرج

بوتاکس زیر بغل در کرج

بوتاکس زیر بغل در کرج استفاده از بوتاکس زیر بغل در کاهش تعریق بیش‌از‌حد مزایایی دارد. این روش می‌تواند تعریق زیر بغل را به طور مؤقت کاهش دهد و در نتیجه، از ناراحتی اجتماعی، افزایش بوی بد بدن و لکه‌های خراشی روی لباس‌ها جلوگیری کند. همچنین، این روش غیرتهاجمی است و عمل جراحی بزرگی را […]